Reiseberichte aus China und Hongkong
Ankunft
Peking
Große Mauer
Hohot
Xi'an
Chongqing
Jangtse
Changsha
Canton
Hongkong

Peking